Teatrzyk    Oburzeni    Księga Mądrości    Produkty    Twórcy

Na tarczy

Nostradamus i kilku jego kolegów po fachu podobno byli w stanie przewidywać przyszłość. Tym samym powinni być w stanie przewidzieć daty swoich śmierci. Dużo trudniej mogłoby im pójść z przewidzeniem daty własnych narodzin, gdyż przed nimi ich zdolności wizyjne były mocno ograniczone. Lata minęły i na to drugie nikt nie znalazł rozwiązania. Jednak w określaniu daty śmierci, stajemy się coraz lepsi. 

Katastrofy w przestworzach


TEATRZYK SUCHYCH GNATÓW
ma zaszczyt przedstawić
KATASTROFY W PRZESTWORZACH

występują
DUCH JERZEGO (Jędrzej IV Śniady w białym zestawie pościelowym)
DUCH ELŻBIETY (Tuxedo w białym zestawie pościelowym damskim)


(piekło, dom z wielkiej płyty, dość klasyczne M2 urządzone mieszanką Ikei i Gierka)

DUCH JERZEGO (czytając gazetę)
O, piszą o tym samolocie, co się rozbiliśmy. Dalej nie wiadomo, dlaczego się rozbił...

DUCH ELŻBIETY (robiąc na drutach)
Złom był stary, to się rozbił. Mówiłam, żeby lecieć tym droższym.

DUCH JERZEGO
Taa, mówiłaś, pewnie katastrofę przewidziałaś od razu.

DUCH ELŻBIETY
Jakbyś mnie raz posłuchał i nie przyżydził, to byśmy dalej żyli.

DUCH JERZEGO
Puknij się w czoło kobieto!

DUCH ELŻBIETY
Sam się puknij, stary ciulu!

DUCH JERZEGO
Bożeee, Bożeee, od zawsze zawsze to samo, za jakie grzechy ja się tak z tobą męczę!
(spogląda przez okno na ogień piekielny)
A, no tak...

(kurtyna)

(publiczność spontanicznie dokonuje rachunku sumienia)

Podróż na dno

W trakcie naszych spektakli wielokrotnie zabieraliśmy Was w podróż. Czasem była to podróż w czasie, czasem w przestrzeni, czasem w głąb naszych intelektów. Rodziny zaginionych donoszą nam, że z tego ostatniego typu podróży wiele osób już nie wróciło. Dlatego dziś stawiamy ponownie na przestrzeń. Ale na wszelki wypadek nie próbujcie tego w domu.

Rolnik szuka śledziony

TEATRZYK SUCHYCH GNATÓW
ma zaszczyt przedstawić
ROLNIK SZUKA ŚLEDZIONY

WYSTĘPUJĄ
ROLNIK (TUXEDO w normalnym przyodziewku)
ŚLEDZIONA (JĘDRZEJ IV ŚNIADY, a właściwie sama śledziona jego)

(las, przy drzewie zwrócony do niego twarzą stoi ROLNIK)

ROLNIK (krzyczy)
8.. 9...10... SZUUUUKAM!

(zaczyna spacerować po lesie w poszukiwaniu ŚLEDZIONY)

(tak kilka godzin)

(ŚLEDZIONA zagrzebana w mchu i paproci lekko chichocze)

(kurtyna)

(widzowie oczekujący na przeszczep ŚLEDZIONY rzucają się na scenę)

Ustawa o ostatecznym rozwiązaniu kwestii komunizmu w Rzeczypospolitej PolskiejUSTAWA
z dnia 13 marca 2006 
o ostatecznym rozwiązaniu kwestii komunizmu w Rzeczypospolitej Polskiej


ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
Art. 1. Ustawa reguluje tryb i zasady ostatecznego rozliczenia się z błędami sytemu politycznego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Art. 2.1. Niniejszą ustawa Rzeczpospolita Polska odcina się od całokształtu dorobku kulturalnego, społecznego, politycznego i gospodarczego państwa wymienionego w art.1, przestając uważać się za jego sukcesora 
2. Oświadczenie z ust.1 dotyczy także zadłużenia zagranicznego


ROZDZIAŁ II
PERSONALNY PRZEBIEG DEKOMUNIZACJI
Art. 3. Na mocy niniejszej ustawy nacjonalizuje się Półwysep Helski, a jego mieszkańców przesiedla w Bieszczady bez odszkodowania

Art. 4.1 Nacjonalizuje się majątki osób podejrzanych o współpracę z władzami PRL, nawet jeśli ta współpraca nie zostałaby udowodniona
2. Nacjonalizacja z ust.1 obejmuje także małżonków osób wymienionych w ust. 1, jak i ich wstępnych i zstępnych I stopnia

Art. 5.1 Osoby, o których mowa w art.4 przesiedla się na Półwysep Helski
2. Obszar z ust.1 zostaje oddzielony od reszty państwa polskiego umieszczonymi w wodzie minami oraz pasem umocnień lądowych

Art. 6.1 Osoby, o których mowa w art. 4 mają obowiązek przebywać na obszarze z art. 5 ust.1 do czasu podniesienia się poziomu morza ponad powierzchnie tego obszaru.
2. W sytuacji o której mowa w ust.1 osoby z art.4 mają obowiązek przenieść się pod wodę razem z Półwyspem Helskim.


ROZDZIAŁ III
INFORMACYJNY PRZEBIEG DEKOMUNIZACJI

Art. 7. Ze słowników oraz innych tekstów pisanych wykreśla się wyrazy o rdzeniu słowotwórczym "komuna"

Art. 8. Z podręczników historii usuwa się treści świadczące o istnieniu PRL

Art. 9. Nazwy geograficzne i administracyjne upamiętniające PRL zostają zmienione na nazwy o neutralnym zabarwieniu

Art 10. Nazwiska brzmiące rosyjsko, bądź mogące mieć jakikolwiek związek z poprzednim systemem zamienia się na jedno z następujących: Kowalski, Nowak Surowica.ROZDZIAŁ IV
ZMIANY W ZASOBACH KULTUROWYCH

Art. 11.1 Na mocy niniejszej ustawy Pałac Kultury i Nauki zostaje przeznaczony do wysadzenia.
2. Wysadzenie ma mieć formę zaaranżowanego zamachu ze strony sił prorosyjskich

Art. 12.1 Dzieła sztuki upamiętniające czasy PRL podlegają zniszczeniu
2. Wyjątkiem od ust.1 są komedie, których humor przez osoby nieznające realiów epoki może zostać uznany za abstrakcyjny
3. Za humor abstrakcyjny w rozumieniu ustawy uważa się także Kroniki Filmowe oraz socrealistyczne wiersze Adama Ważyka i Jana Brzechwy


ROZDZIAŁ V
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Art.13 Przepisy dotychczasowe zachowują moc, o ile są surowsze dla osób związanych z poprzednim systemem

Art.14 Ustawie nadaje się poufność

Art.15 Ustawa wchodzi w życie z dniem uchwalenia i nie podlega publikacji w dzienniku urzędowym

Dzień Podległości

TEATRZYK SUCHYCH GNATÓW ma zaszczyt przedstawić DZIEŃ PODLEGOŚCI
występują
BOJOWNIK (Tuxedo w zużytym mundurze polowym) EGZEKUTOR (Jedrzej IV Śniady, w niezużytm mundurze, z karabinem)
(miejsce straceń)
EGZEKUTOR Jakieś ostatnie słowo?
BOJOWNIK (krzyczy) Przyjdzie dzień, że nasze państwo będzie wolne i niepodległe!
(pada strzał)
(pada i bojownik)
EGZEKUTOR Ale to nie dziś...
(kurtyna)
(publika intonuje "Rotę")

Zemsta rudego Franciszka

Włosy to bez wątpienia jeden z tych elementów ludzkiego ciała, bez których da się żyć. Przynajmniej połowa ekipy Suchych Gnatów dość boleśnie się o tym przekonuje, widząc w nieodległej perspektywie czas, w którym każdy pojedynczy rozrost cebulki na głowie, będzie mogła ochrzcić osobnym imieniem. W stosownym czasie rozpiszemy konkurs na imię ostatniego z nich, a do wygrania będą atrakcyjne nagrody rzeczowe. Tymczasem zapraszamy na sztukę.